V poho, to mě unese...

Neboj, to drží...

Uklízet? Na stavbě?

...jasně, že dám pozor

To dám!

Na začátek...

V době, kdy prohlížíte tento web, se v ČR zřejmě stane alespoň jeden pracovní úraz. Ano, ročně jich je nahlášeno necelých 47 000. Ukazujeme našim zákazníkům cestu, jak nepřispět do statistických výkazů o pracovní úrazovosti.

Slýcháme často, že bezpečnost práce je zbytečnost, zdržování od práce, a podobně. Zkusme to jinak: pracovní úraz bolí, může vás omezovat v osobním životě a pro zaměstnavatele je drahý. Je to rovněž záporná vizitka každé firmy a samozřejmě riskujete nechtěnou návštěvu ze strany kontrolních orgánů.

Požární ochrana je již jiná káva. Všichni ji máme tak nějak víc pod kůží, vnímáme hasiče jako symbol statečnosti (bez nadsázky) a máme k nim respekt. Strach z ohně a potřebu jej umět ovládat si neseme odjakživa.

A ekologie? Tu vidí každý po svém. Od zapálených ochránců přírody, přes úředníky, až po posměváčky. Jistě se ale s většinou z vás shodneme na tom, že ochrana životního prostředí má svůj smysl. Samozřejmě i s respektem k české a evropské legislativě.

Co vás bolí?

Přijde k nám inspekce práce!

No, to může být problém. Záleží na situaci ve firmě a na důvodu návštěvy inspektora. V takových případech provedeme posouzení stavu na místě, kontrolu dokumentace i skutečného stavu na pracovišti a připravíme vás na možné připomínky ze strany inspektora. Zpravidla býváme přítomni u inspekce, protože rozumíme legislativnímu jazyku inspektorů a býváme lépe připraveni reagovat a argumentovat. Závěr kontroly je však těžko předjímat už proto, že každý inspektor má k dané problematice mírně odlišný přístup.

Pochopitelně, u zákazníků, kde již působíme, to bývá podstatně jednodušší, protože máme konkrétní přehled o všem, co se týká bezpečnosti práce a snáze se nám naše práce obhajuje.

Chystá se k nám na kontrolu hygiena!

Je to podobné, jako výše. Nicméně pracovníci krajské hygienické stanice prověřují hygienu práce, tedy věci, jako jsou:

 • kategorizace prací,
 • pracovnělékařská péče,
 • nakládání s chemickými látkami a směsmi,
 • poskytování osobních ochranných pracovních prostředků,
 • a další.

Stal se u nás pracovní úraz!

A jéje, to není dobré. No, ale i to se stává. Tak se na to podíváme:

 • Co se stalo a jaké jsou následky?
 • Byli u toho svědci?
 • Je provedený zápis do Knihy úrazů?
 • Bude potřeba úraz ohlašovat na úřady a sepisovat záznam o úrazu?
 • Budeme chtít krátit rozsah odškodnění pro porušení povinností zaměstnance?
… a podobnými otázkami se nakonec dobereme pravdy a potřeby provedení administrativních úkonů, které s pracovním úrazem souvisí.

Zjistila se nemoc z povolání?

V tomto případě je legislativní postup malinko složitější a nejde to zařídit tak, že bychom vše zajistili my. Nicméně vás provedeme celým procesem, sepíšeme potřebné, vzájemně si to odsouhlasíme a zašleme (lékaři, KHS, …). Důležitá je i konzultace následných kroků, neboť je možné zaměstnance propustit, či přeřadit. Chápeme skutečnost, že lidí (natož pak kvalitních) na trhu práce je v dnešní době málo a i proto přistupujeme k této problematice i s respektem k ekonomice společností našich zákazníků.

Chceme se začít starat o bezpečnost lidí.

Chválíme! Je to nejen moderní a morální, ale i podstatně levnější, než řešit pracovní úrazy, zajišťovat náhrady v práci, či odškodňovat úrazy nebo nemoci.

Každá firma je jiná a proto i my zvažujeme přístup, rozsah, smysluplnost řešení a další aspekty řízení BOZP/PO, či podnikové ekologie. Na začátku si vše projdeme (i nové auto si nejdřív "projedete", než si ho koupíte) a uděláme přehled o výchozí situaci. Ten slouží zákazníkovi jako informace o stávajícím stavu, ale slouží i nám jako vodítko čím začít, co potom a co může počkat na pozdější dobu. Nu, a pak se již pustíme do práce …

Hledáte jednoduchá řešení na zdánlivě složité situace, potřebujete dát do souladu ISO, BOZP, nebo problematiku životního prostředí – jste na správné adrese. Martina Skipalová vám velmi dobře poradí, tak jako před lety začala radit nám. I v současné době naše spolupráce dále pokračuje k naší spokojenosti. Moc děkujeme.
Ladislav Hort, jednatel DUR plus, spol. s r.o.

Paní Mgr. Ing. Anna Baštýřová Brutovská zpracovala pro naši mateřskou a základní školu Montessori Kampus velmi podrobnou dokumentaci BOZP a PO, kterou pravidelně reviduje a provádí školení. Dokumentace prošla kontrolou České školní inspekce s výborným výsledkem. Ceníme si jejích širokých znalostí, profesionality, pečlivosti, odpovědného přístupu a připravenosti reagovat na různé otázky a řešit specifika práce s malými dětmi. Těšíme se s ní na další spolupráci!
Za ZŠ a MŠ Montessori Kampus, Kristýna Turková (ředitelka)

Paní Skipalová je profesionál, řeší vše do detailu, dotahuje řešené problémy do konce, je důkladná, v případě problémů dokáže vždy poradit, velmi ochotná, vstřícná, příjemná, komunikativní.
PhDr. Petra Hunková – vedoucí odbytu Lohmann & Rauscher s.r.o.

S paní Annou Baštýřovou Brutovskou spolupracujeme již 4. rokem. Naše společnost se zabývá obchodní činnosti i montážemi klimatizací a tepelných čerpadel, a proto jsou pro nás důležitá dobře prováděná školení řidičů, obsluhy VZV, ale i bezpečnosti práce a práce ve výškách. Díky této spolupráci máme stále aktuální přehled o legislativě, nemáme strach z kontrol … a to vše s úsměvem!
Ing. Jana Poloková, jednatelka Kostečka Group spol. s r.o.

Jakub Čepelák je mým dlouholetým kolegou, se kterým spolupracuji na několika projektech a se kterým často konzultuji jak problematiku z oblasti BOZP, tak z oblasti podnikové ekologie. Je to člověk, který dokáže pro složité otázky najít jednoduchá řešení, čímž ovšem nezlehčuje závažnost dané problematiky.
Dagmar Machová, jednatelka společnosti Lichtenstein s.r.o.

Naprosto skvělá spolupráce, pan Ing. Čepelák je opravdový profesionál ve svém oboru.
Jan Vodhánil, zubní klinika Dental Care Jih s.r.o., jednatel

Jsme se spoluprací s panem Ing. Jakubem Čepelákem velice spokojení. Zejména v informovanosti o aktuálních legislativních změnách v oblasti BOZP a důkladném zpracování interních směrnic. Dbá na zpracování popisu práce dle BOZP v rodném jazyce zaměstnanců (např. vypracování upozornění na strojích z cizího jazyka do češtiny).
Za firmu Štindl s.r.o., Ing. Lenka Kostohryzová, personalista

Jsem ze spolupráce s panem Čepelákem nadšená. Ve své pracovní praxi jsem se setkala s mnohými "bezpečáky", někteří si stále nebyli něčím jistí a my byli akorát zmatení, jiní prováděli celodenní školení, která nás nejen uváděla do stavu spánku, ale také zastavovaly výrobu na celý den. Pan Čepelák je absolutní profesionál, který se ničeho takového nedopouští a hloubková kontrola z bezpečnosti práce díky němu proběhla jako po másle.
Za firmu unuodesign s.r.o. Petra Plemlová, jednatelka

Co umíme?

Není toho, myslím, málo. Ale neumíme všechno. Na oblasti, které sami neumíme dělat si však najímáme odborníky, abychom pokryli celou dohodnutou šíři a vy se o to nemuseli starat. Avšak plně respektujeme již historicky navázané vztahy (např. máte-li "svého" revizního technika …). Tedy, čím vám můžeme být užiteční?

BOZP a PO?

 • Dohodneme se na rámcové koncepci pojetí BOZP a PO.
 • Vyhledáme, identifikujeme a vyhodnotíme rizika, ideálně s někým z vaší společnosti, protože víc hlav ….
 • Zpracujeme příslušnou dokumentaci popisující hlavní problematiku BOZP/PO.
 • Vypracujeme a průběžně aktualizujeme Návrh/Oznámení na zařazení prací do kategorií.
 • Dáme dohromady metodiky, plány a obsahy potřebných školení.
 • Provedeme potřebná školení (nebo školení zajistíme).
 • Zkontrolujeme platnosti revizí a závěry revizních zpráv.
 • A tak dále a tak dále, zkrátka vše, co bude nutné a co si budete přát (viz Katalog firmy).

Podniková ekologie

 • Odpadové hospodářství - připravíme vám označení na nádoby a identifikační listy, prověříme shromažďování odpadů, povedeme vám průběžnou evidenci odpadů (nebo poradíme, jak na to), zašleme potřebná hlášení.
 • Obaly - posoudíme povinnost registrace vaší společnosti a po konzultaci ji připravíme, určíme typy obalů, zajistíme registraci u EKO-KOMu (popř. MŽP ČR), zpracujeme čtvrtletní hlášení.
 • Chemické látky a směsi - prověříme značení chemických látek a směsí (CHLS), podle typů zpracujeme pravidla pro nakládání a tato projednáme s krajskou hygienickou stanicí, zkonzultujeme skladování a používání CHLS i ve vztahu k BOZP, zpracujeme další návazné dokumenty.
 • Ochrana vod se zpravidla odehrává podle vydaných povolení, či rozhodnutí, popř. místních regulativ. Poukážeme na případná úskalí a dáme dohromady postup řešení.
 • Ochrana ovzduší - posoudíme zdroje znečištění, zpracujeme provozní řády, zajistíme pro vás odborné posudky, nahlášení na úřady a další potřebné úkony.
 • Havárie - doporučíme preventivní opatření, zpracujeme vyhodnocení rizik ekologické újmy, zpracujeme postupy řešení případné havarijní situace.

Kontakt

Telefon:777 044 852
E-mail:info@arpis.cz
Web:www.arpis.cz
IČ:41940270
Adresa:ARPIS a.s.
Zubčice 90
Zubčice
382 32
Katalog ARPIS, a.s. ke stažení. (formát PDF, 10MB)